کلاس شیمی نمونه دولتی خوارزمی

این وبلاگ به مطالب مطرح شده در کلاسهای درس شیمی دبیرستان نمونه دولتی خوارزمی درگهان می پردازد . احمد رحیمی هلری

پاسخ سوالات

سوالات دانش آموزان به ترتیب پاسخ داده شده است سوالات از قسمت نظرات عینا به این قسمت منتقل شده است 

 1- در فرمول شیمیایی PbO2 ظرفیت Pb و O چند است؟
2- لطفا فراورده های این واکنش را بنویسید:
NaOH + Cl2
3- آیا نام علمی P4O10 فسفر (V) اکسید است؟ لطفا توضیح دهید.  

۴-چرا واکنشهای زیر از نظر مواد شرکت کننده با یکدیگر متفاوتند؟
Na2O + 2CO2 + H2O ___> 2NaHCO3
2NaHCO3 ___> Na2CO3 + CO2 + H2O  

۵-چگونه می توان به وسیله گاز کربن دی اسید، محلول آب آهک را از بیکربنات شناسایی کرد؟ لطفا معادله واکنش را بنویسید.  

۶- لطفا روش های تستی برای محاسبات استوکیومتری و همچنین گرمای واگنش را در وبلاگتان قرار دهید

 سوال:

1- در فرمول شیمیایی PbO2 ظرفیت Pb و O چند است؟
2- لطفا فراورده های این واکنش را بنویسید:
NaOH + Cl2
3- آیا نام علمی P4O10 فسفر (V) اکسید است؟ لطفا توضیح دهید.
پاسخ:
۱- سرب ظرفیت 4 و اکسیژن ظرفیت 2 دارد. سرب در گروه 14 قرار دارد و می تواند مانند کربن و قلع ، عدد اکسایش 4 داشته باشد
سرب ( IV ) اکسید ، PbO2  ، در طبیعت وجود ندارد ولیکن می توان آن را به صورت ماده ای به رنگ قهوه ای تیره به وسیله اکسایش سرب  ( II ) در محلول قلیایی با عوامل اکسایش کننده قوی ، مثل یون هیپوکلریت به دست آورد. این ترکیب رسانای جریان برق است و در باطری سربی به عنوان الکترود عمل می کند.
2-  NaCl + NaClO +H2O

3- ترکیبات مولکولی به دو روش نامگذاری می شوند ( استفاده از پیشوندهای یونانی مونو ، دی ، تری و ...    و استفاده از عدد اکسایش اتم مرکزی ) فسفر به همراه نیتروژن در گروه 15 جدول قرار دارد در نتیجه می تواند علاوه بر ظرفیت اصلی 3 عدد اکسایش 5 نیز داشته باشد  P4O10  فسفر  ( V ) اکسید یا فسفر پنتا اکسید (پنتوکسید ) دارای فرمول تجربی  P2O5 می باشد اما  P2O5 بعلت شکل و زاویه های موجود در آن نمی تواند پایدار بماند در نتیجه دیمر می شود ( دو تا به هم متصل می شود ) مانند آنچه در تعادل  NO2 ,  N2O4 وجود دارد فسفر پنتوکسید معمولا محصول عمده سوختن فسفر است و تحت شرایط مناسب با مقدار اضافی اکسیژن فقط این جسم حاصل می شود این ماده جسمی است متبلور و سفید رنگ که در 360 درجه سانتیگراد و فشار یک اتمسفر تصعید می شود.
دوشنبه 7 بهمن ماه سال 1387 ساعت 7:10 PM
 
چرا واکنشهای زیر از نظر مواد شرکت کننده با یکدیگر متفاوتند؟
Na2O + 2CO2 + H2O ___> 2NaHCO3
2NaHCO3 ___> Na2CO3 + CO2 + H2O
پاسخ:
در شرایط مختلف ، نوع فراورده ها می تواند متفاوت باشد
2NaHCO3 -->  Na2CO3 + CO2 + H2O    ( دما زیاد نباشد)
اگر حرارت دادن را ادامه دهیم در دماهای بالا  Na2CO3 تجزیه می شود
Na2CO3 -->  Na2O + CO2
از جمع کردن دو واکنش فوق ، واکنش زیر بدست می آید:
2NaHCO3 -->  Na2O +2CO2 + H2O   
واکنش مشابه:
2KNO3 -->  2KNO2 + O2
4KNO3 --> 2K2O + 2N2 +5O2 ( دمای بالاتر از 500 )
پنجشنبه 10 بهمن ماه سال 1387 ساعت 01:12 AM

   سوال

چگونه می توان به وسیله گاز کربن دی اسید، محلول آب آهک را از بیکربنات شناسایی کرد؟ لطفا معادله واکنش را بنویسید.
پاسخ:
یون بیکربنات همان یون هیدروژن کربنات  ( HCO3) است و مانند آب آهک ( کلسیم هیدروکسید  Ca(OH)2 ) محلول در آب و شفاف و بیرنگ می باشد اما اگر به این دو محلول گاز کربن دی اکسید اضافه نماییم آب آهک زلال بعلت تولید کلسیم کربنات نامحلول ، شیری رنگ می شود.

Ca(OH)2 (aq)+ CO2 (g) ---> CaCO3 (S) + H2O  
دوشنبه 14 بهمن ماه سال 1387 ساعت 11:59 PM
سوال:  
لطفا روش های تستی برای محاسبات استوکیومتری و همچنین گرمای واگنش را در وبلاگتان قرار دهید
دوشنبه 28 بهمن ماه سال 1387 ساعت 7:06 PM

 پاسخ:

به نظرم بهتر است سوالات را بر اساس روشهای موجود در کتاب که مفهومی می باشد پاسخ دهند و زیاد وقت خود را صرف حفظ فرمولهایی که در بعضی کتابها بعنوان راه حل تستی بیان شده است نکنند چون این فرمولهای ذکر شده برای همه مسائل قابل استفاده نیست و اگر در نوشتن فرمول اشتباه جزئی بکنید به جواب نمی رسید . اما روش استفاده از تناسب علاوه بر ساده و مفهومی بودن و هماهنگی با روش خطی روشی سریع می باشد ، در این روش پس از نوشتن معادله واکنش و موازنه آن (در صورتیکه در موازنه دچار مشکل شدید می توانید بدون موازنه کردن و با استفاده از اکی والان تست را حل نمایید این موضوع در مطالب قبلی توضیح داده شده است چون اکی والان در کتاب درسی وجود نداشته بهتر است که موازنه را درست انجام دهید )، از ضرایب که نشان دهنده تعداد مول است استفاده می کنیم در هر مورد بر اساس واحد مقادیر داده شده ، بجای یک مول مقدار مساوی آن را بر حسب واحد داده شده می نویسیم به چند مثال که از تستهای کنکورهای اخیر انتخاب شده است دقت کنید.

1-      در تصفیه ی هوای سفینه های فضایی ، به ازای مصرف 460 گرم لیتیم پراکسید با بازدهی 90 درصد،چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط  STP   ، آزاد می شود؟ (  O=16 g.mol-1  ,  Li=7 g.mol-1 ) 

آ ) 112     ب)224    پ)8/100    ت )6/101    (سراسری ریاضی – 87 )

پاسخ: 2Li2O2 + 2CO2 à 2Li2CO3 + O2  

O2              

2Li2O2         

1(mol=22/4L)

? =112    

2(mol=46g)

460g 

1OO                      90          

112                        ? =100/8  

 

 2- با توجه به واکنش : C3H8 (g) +5O2(g) à 3CO2 (g) +4H2O(g) +2056Kj   ، اگر مخلوطی از گازهای پروپان و اکسیژن به حجم 88/26 لیتر (در شرایط  STP ) با هم به طور کامل واکنش دهند (چیزی از آن ها باقی نماند) چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟ 

آ‌) ۴ /211 ب)1/214 پ)2/411 ت)5/418 (سراسری ریاضی – 87 )     

Kj            

C3H8 +5O2            

2056         

(1+5)(mol=22/4Lit)

?=411/2      

26/88      

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 29 بهمن‌ماه سال 1387 ساعت 05:08 ب.ظ | نویسنده: احمد رحیمی | چاپ مطلب
نظرات (8)
سه‌شنبه 6 اسفند‌ماه سال 1387 12:11 ق.ظ
امتیاز: 0 0
لینک نظر
چرا در گروه فلزهای قلیایی چگالی K از چگالی Na کمتر است؟ همچنین دلیل وجود بی نظمی در روند چگالی فلزهای قلیایی خاکی چیست؟
پاسخ:
پاسخ داده شد.
سه‌شنبه 6 اسفند‌ماه سال 1387 12:14 ق.ظ
امتیاز: 0 0
لینک نظر
چرا در یک گروه واکنش پذیری از بالا به پایین افزایش می یابد؟
سه‌شنبه 6 اسفند‌ماه سال 1387 12:20 ق.ظ
امتیاز: 0 0
لینک نظر
چرا در یک گروه نقطه ذوب و جوش از بالا به پایین کاهش می یابد؟ همچنین دلیل وجود بی نظمی در روند نقطه ذوب و جوش در فلزهای قلیایی خاکی چیست؟
سه‌شنبه 6 اسفند‌ماه سال 1387 12:30 ق.ظ
امتیاز: 0 0
لینک نظر
آیا آرایش الکترونی حالت برانگیخته اتم کروم به شکل زیر درست است؟
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
چهارشنبه 21 اسفند‌ماه سال 1387 11:55 ب.ظ
امتیاز: 0 0
لینک نظر
لطفا سوالات و جوابها رو بزرگتر بنویسید.
یکشنبه 16 فروردین‌ماه سال 1388 09:44 ب.ظ
رادرفورد
امتیاز: 0 0
لینک نظر
درمورد شعاع اتمی و یونی چند سوال سخت با جواب لطف کنید متشکرم.
پاسخ:
چند سوال در سطح مطالب کتاب سال دوم نوشته شد
چهارشنبه 18 شهریور‌ماه سال 1388 03:07 ب.ظ
AZARI
امتیاز: 0 0
لینک نظر
با سلام
آیا P2O5 با بخار آب ترکیب می شود ؟ و اگر ترکیب می شود پس چگونه می توان آن را دوباره احیا نمود ؟
با تشکر
پاسخ:
سلام
پاسخ داده شد
موفق و پیروز باشید
شنبه 11 شهریور‌ماه سال 1396 03:03 ب.ظ
فاطمه
امتیاز: 1 0
لینک نظر
ظرفیت کربن دی اکسید چنده؟
اب که 1 هستش درسته؟
پاسخ:
سلام ، ظرفیت گرمایی ویژه معمولا بر حسب ژول بر گرم بر کلوین بیان میشه برای آب در حالت مایع 184 / 4 هست اما اگه به برحسب کالری بر ... برابر یک هست برای کربن دی اکسید به حالت گاز بر حسب کالری بر گرم بر کلوین فکر کنم حدود 20 /0 هست .
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد