X
تبلیغات
رایتل
پاسخ به سوالات ۴

1- نیروی دافعه ی الکتروستاتیک چیست؟
2- شکل CH3 (یک بار مثبت) با شکل CH3 (یک بار منفی) چه تفاوتی دارد؟
3- چرا با افزایش جرم مولکولها و تعداد الکترونهایشان نیروی واندروالس افزایش می یابد؟
4- SO3 قطبی است یا ناقطبی؟
5- کدامیک از گازهای CO و N2 آسانتر مایع می شود؟ چرا؟
6- میزان نیروی واندروالس چه ارتباطی با شکل مولکول دارد؟
7- چرا با وجود اینکه میان مولکولهای NH3 پیوند هیدروژنی برقرار است اما نقطه ی جوش SbH3 بیشتر است؟
8- ساختار لوویس CO چگونه است؟  

۹- تتراسایکلین چیست و چه کاربردی دارد؟
۱۰- بی کربنات سدیم چگونه حالت اسیدی کیموس معده را از بین می برد؟
۱۱- سیستم تعادلی باید بسته باشد یا ایزوله؟
۱۲- حل شدن جامد در مایع با افزایش آنتروپی همراه است. پس چرا در آب پوشی یونها آنتروپی کاهش می یابد؟
۱۳- در شیمی می خوانیم که شکستن پیوند انرژی خواه و تشکیل پیوند انرژی زاست اما در زیست شناسی هیرولیز انرژی زا و سنتز آبدهی انرژی خواه است. این تناقض را چگونه توجیه می کنید؟
۱۴- دما، شدت جنبش مولکول هاست. با توجه به این که در خلأ مولکولی وجود ندارد، اندازه گیری دما در خلأ به چه صورت خواهد بود؟

 1- نیروی دافعه ی الکتروستاتیک چیست؟

دافعه ی بین بارهای الکتریکی یکسان را دافعه ی الکترو استاتیک می نامند   

2- شکل CH3 (یک بار مثبت) با شکل CH3 (یک بار منفی) چه تفاوتی دارد؟

عناصر  B , C , N  به ترتیب در دوره دوم جدول تناوبی قرار دارند در نتیجه  CH3+    مانند  BH3   دارای سه قلمرو الکترونی (هر سه پیوندی ) و شکل آن مسطح مثلثی می باشد در صورتیکه  CH3-  مثل  NH3 دارای چهار قلمرو الکترونی (سه پیوندی و یک ناپیوندی ) و شکل هرمی می باشد  

3- چرا با افزایش جرم مولکولها و تعداد الکترونهایشان نیروی واندروالس افزایش می یابد؟

جاذبه بین مولکولها به علت وجود قطبهای منفی و مثبت است حتی مولکولهایی که ناقطبی هستند در اثر حرکت دائمی الکترونها و حرکت خود مولکول و تاثیر مولکولهای مجاور  دارای قطبیت القایی (لحظه ای ) می شوند هرچه تعداد الکترونها و حجم و جرم مولکول بیشتر باشد این قطبیت القایی بیشتر خواهد شد درنتیجه نیروی جاذبه واندروالسی که به قطبیت بستگی دارد افزایش خواهد یافت  

4- SO3 قطبی است یا ناقطبی؟

مولکول  SO3  (شکل مسطح مثلثی) فاقد جفت ناپیوندی روی اتم مرکزی است و اتمهای متصل به اتم مرکزی یکسان هستند پس این مولکول ، ناقطبی می باشد  

 5- کدامیک از گازهای CO و N2 آسانتر مایع می شود؟ چرا؟
 

مایع کردن گاز  CO آسانتر از مایع کردن گاز  N2  است جرم مولی هر دو با هم برابر (28 ) است اما مولکول  CO قطبی با نقطه جوش 83 کلوین و مولکول  N2 ناقطبی و با نقطه جوش 77 کلوین است. 

6- میزان نیروی واندروالس چه ارتباطی با شکل مولکول دارد؟

هر شکلی که دارای مزاحمت فضایی بیشتری باشد اجازه نمی دهد مولکولها زیاد به هم نزدیک شوند در نتیجه نیروی واندروالس کمتر خواهد شد نقطه جوش آلکانهای همولوگ شاخه دار و بدون شاخه را با هم مقایسه کنید. 

 7- چرا با وجود اینکه میان مولکولهای NH3 پیوند هیدروژنی برقرار است اما نقطه ی جوش SbH3 بیشتر است؟

س : لطفا بیشتر توضیح دهید. منظور از مزاحمت فضایی و آلکانهای همولوگ چیست؟ 

ج : بعضی شکل های فضایی ، اجازه نزدیک شدن ذرات به یکدیگر را نمی دهند بعنوان مثال اگر روی آجر برآمدگی وجود داشته باشد بین آجرهایی که روی هم چیده می شود فاصله ایجاد می شود ( برآمدگی های موجود ، از کنار هم قرار گرفتن آجرها ممانعت می کنند ) آلکانهایی که در یک یا چند CH2 با هم اختلاف داشته باشند را نسبت به هم همولوگ می نامند مثال : CH4 , C2H6 , C10H22

هر گاه  H به یکی از اتمهای  F , O , N  متصل باشد می تواند پیوند هیدروژنی ایجاد نماید  H-F  قویترین و  H-N  ضعیفترین پیوند هیدروژنی را ایجاد می کند در  NH3 پیوند هیدروژنی وجود دارد اما جرم مولی آن 17 است مولکول SbH3  فاقد پیوند هیدروژنی است اما جرم مولی آن 125 است اگر هر دو عامل را باهم در نظر بگیریم نیروی جاذبه در آمونیاک کمتر خواهد شد. 

8- ساختار لوویس CO چگونه است؟

مولکول  CO دارای 10 الکترون ظرفیت است ( 4 + 6 ) اگر پیوندی وجود نداشته باشد برای رسیدن به قاعده هشتایی هر کدام 8 الکترون و در مجموع 16 الکترون مورد نیاز است پس از 10 الکترون موجود 6 تا پیوندی است ( 6 = 10 – 16 )

و 4 تا ناپیوندی است ( 4 = 6 – 10 ) ، 3 جفت پیوندی را بین دو اتم  C , O   قرار می دهیم ( یک پیوند دوگانه و یک پیوند داتیو ) ، برای رعایت قاعده هشتایی یک جفت ناپیوندی به اتم  C  و یک جفت کنار اتم O قرار می دهیم. 

  

۹- تتراسایکلین چیست و چه کاربردی دارد؟

از آنتی بیوتیک های باکتریواستاتیک با کاربرد و سیع و ملایم است که با ممانعت از پیوند   tRNA به کمپلکس   mRNA  ریبوزم ، از ساخت پروتئین جلوگیری کرده و رشد باکتری های حساس را مهار می کند.

بصورت پماد و خوراکی وجود دارد و جهت درمان عفونتهای سطحی چشم ، تراخم ، بیماریهای دهان و دندان ، بیماریهای مجاری تنفس و تناسلی و پیشگیری از بروز التهاب عفونی ملتحمه در نوزادان بکار می رود.  

۱۰- بی کربنات سدیم چگونه حالت اسیدی کیموس معده را از بین می برد؟

بی کربنات سدیم ، همان جوش شیرین یا سدیم هیدروژن کربنات است که در اثر آبکافت  ، محیط را بازی می کند در نتیجه می تواند محیط اسیدی را خنثی نماید. 

۱۱- سیستم تعادلی باید بسته باشد یا ایزوله؟

ایزوله 

۱۲- حل شدن جامد در مایع با افزایش آنتروپی همراه است. پس چرا در آب پوشی یونها آنتروپی کاهش می یابد؟

انحلال نمکها در آب شامل دو مرحله ( گسسته شدن شبکه بلور و آبپوشی یونها ) می باشد که مرحله اول با افزایش بی نظمی و مرحله دوم با کاهش بی نظمی همراه است اما در مجموع بی نظمی ( آنتروپی ) افزایش می یابد. 

۱۳- در شیمی می خوانیم که شکستن پیوند انرژی خواه و تشکیل پیوند انرژی زاست اما در زیست شناسی هیرولیز انرژی زا و سنتز آبدهی انرژی خواه است. این تناقض را چگونه توجیه می کنید؟

تناقضی وجود ندارد در عمل هیدرولیز ( آبکافت ) و سنتز هم شکستن پیوند وجود دارد و هم تشکیل پیوند ، اگر مجموع انرژی پیوندهای شکسته شده بیشتر از مجموع انرژی پیوندهای تشکیل شده باشد واکنش گرماگیر و اگر برعکس باشد واکنش گرماده خواهد بود ، مثال آشنا که در بخش 2 شیمی 3 خوانده اید گرمای تشکیل ( سنتز ) اکثر مواد منفی است اما برای بعضی مواد مثبت است. 

۱۴- دما، شدت جنبش مولکول هاست. با توجه به این که در خلأ مولکولی وجود ندارد، اندازه گیری دما در خلأ به چه صورت خواهد بود؟

طرز کار دماسنج به این صورت است که گرما باعث افزایش شدت جنبش مولکولها و افزایش حجم ماده درون دماسنج ( الکل یا جیوه ) می شود در خلاء اگر تبادل گرما با دماسنج انجام شود با تغییر جنبش مولکولها و تغییر حجم ماده درون دماسنج ، دما اندازه گیری می شود   

   

س : وقتی در خلأ مولکولی وجود ندارد پس دما که شدت جنبش مولکولهاست چه معنی میتواند داشته باشد؟ 

ج:

گرما از خلا عبور می کند پس اگر ذره ای در این خلا قرار گیرد این گرما باعث افزایش شدت جنبش مولکولهای آن خواهد شد که این میزان و شدت جنبش ذرات ، را دما می گویند وقتی دماسنج در این محیط قرار گیرد گرمای در حال عبور باعث افزایش حجم ماده درون مخزن دماسنج می شود و این دما بعنوان دمای محیط گزارش می شود.

نتیجه : اگر ماده در این محیط قرار گیرد شدت جنبش ذرات ( دما ) آن را می توان پیش بینی کرد ( با استفاده از دماسنج )