X
تبلیغات
رایتل
پاسخ سوالات شهریور ۸۸

آیا P2O5  با بخار آب ترکیب می شود ؟ و اگر ترکیب می شود  پس چگونه می توان آن را دوباره احیا نمود ؟  ( AZARI )

فسقر پنتوکسید دارای فرمول تجربی P2O5 و فرمول مولکولی P4O10 ، محصول عمده سوختن فسفر است ، جسمی است متبلور و سفید رنگ که در دمای 360 درجه سانتیگراد ( در فشار یک اتمسفر ) تصعید می شود.

مهمترین خاصیت شیمیایی این ماده میل شدید آن به جذب آب است و یکی از موثرترین عوامل خشک کننده شناخته شده در دمای کمتر از 100 درجه است ، P4O10 می تواند آب موجود در ساختار ترکیبات آبگیر خوبی مانند HNO3 و H2SO4 خالص را استخراج نموده و آنها را به ترتیب به N2O5  و  SO3 تبدیل نماید.

معادله : P4O10  + 6 H2O à 4H3PO4      

کلمه احیا می تواند به معنای کاهش ( متضاد اکسایش ) و به معنایی دوباره زنده کردن ( برگشتن به حالت قبلی ) به کار رود ، در صورتیکه منظور معنای دوم باشد می توان اشاره کرد که این واکنش برگشت پذیر نمی باشد و اگر فسفریک اسید خالص ( جامد متبلور بیرنگ ) را حرارت دهیم واکنش زیر انجام می شود:

2H3PO4--> H2O + H4P2O7