X
تبلیغات
رایتل
کیسه هوای خودرو

در دهه 80 اولین کیسه هوا در خودرو کار گذاشته شد و از سال 1998 وجود کیسه های هوا در سمت راننده و سرنشین جلو در امریکا الزامی شد.امروزه و پس از آن که بررسی ها نشان داد کیسه های هوا ریسک مرگ را در تصادفات رو در رو حدود 30 درصد کاهش می دهد، استفاده از کیسه های هوا خودرو بسیار مورد توجه خودروسازان قرار گرفته است به طوری که برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که در سالهای آینده تعداد کیسه های هوای خودروها از 2 عدد به 6 تا 7 عدد خواهد رسید.
کاری که یک کیسه هوا انجام می دهد

کاهش سرعت سرنشین به صفر با کمترین یا بدون آسیب است. کیسه هوا باید در کسری از ثانیه در فضای بین سرنشین و فرمان یا داشبورد عمل کند. برای این که سیستم بتواند به جای آن که سرنشین را به صورت ناگهانی متوقف کند ، حرکت آن را آرام کند حتی کوچکترین مقدار فضا و زمان ارزشمند است. در کیسه هوا سه قسمت وجود دارد یک کیسه از جنس پارچه نایلونی که درون فرمان یا داشبورد تا می شود و قرار می گیرد. سنسور وسیله ای است که به کیسه دستور باد شدن می دهد. قسمت سوم هم سیم بادکننده کیسه هوا است که موجب تجزیه سدیم آزید و ایجاد گاز نیتروژن می شود ،تا یک حجم بزرگ گاز را برای باد کردن کیسه هوا به وجود آورد. به این ترتیب کیسه هوا از قسمت ذخیره شده خود با سرعت 322 کیلومتر در ساعت یعنی سریع تر از یک چشم برهم زدن از هم باز می شود. یک ثانیه بعد ، برای آن که سرنشین بتواند حرکت کند ، گاز به سرعت از سوراخ های درون کیسه تخلیه ، و کیسه را از حالت باد شدن در می آورد.

2NaN3 (s) à 2Na (s)  + 3N2 (g)

در کیسه هوا مقداری  Fe2O3 وجود دارد که ضمن از بین بردن فلز سدیم فعال ، گرمای لازم برای افزایش حجم گاز نیتروژن را فراهم می کند ( معادله واکنش زیر)

Fe2O3 (S) +6 Na (s)  à 3 Na2O (s) + 2 Fe (s) + q


ماده پودری که از کیسه هوا آزاد می شود هم آرد ذرت عادی یا پودر تالک است که از سوی سازنده برای نچسبیدن تاهای کیسه به هم در هنگام ذخیره کیسه هوا استفاده شده است. ( این ماده سفید رنگ را با جوش شیرین نباید اشتباه گرفت ) .

Na2O + H2O + 2CO2 à 2NaHCO3 (S)

البته کیسه های هوا فقط هنگامی موثرند که همراه کمربند ایمنی استفاده شوند. چرا که کیسه های هوا فقط در تصادفات رو در رویی که با سرعت بیش از 16 کیلومتر در ساعت رخ می دهد عمل می کنند. این در حالی است که درباره برخوردها ، تصادف های جانبی ، تصادفات از عقب و برخوردهای ثانویه فقط کمربندهای ایمنی می توانند عمل کنند.