X
تبلیغات
رایتل
جالب است بدانید

جالب است بدانید: 

ظروف پلاستیکی تقریبا 50 هزار سال در برابر تجزیه و فساد مقاومت می کنند.

حدود 300 متر مکعب گاز هلیم در شرایط استاندارد می تواند یک انسان متوسط را از روی زمین بلند کند.

الماس در اسید حل نمی شود ، تنها چیزی که آن را از بین می برد حرارت خیلی شدید است.

اگر الماس اصل را در آب فرو ببریم ، کاملا غیر قابل روئیت می شود ، به این نوع الماس ، درجه یک می گویند.

ترکی که بر شیشه می افتد ، سرعتی بیش از 4800 کیلومتر بر ساعت دارد.

جرم فلز منیزیم بعد از سوختن بیشتر می شود ( خاکستر این فلز سنگین تر از خود فلز است ) .

محلول هیدرو فلوئوریک اسید ( یک اسید ضعیف است ) را نمی توان در شیشه نگهداری کرد.

فسفر سفید در هوای آزاد خود به خود آتش می گیرد ، آن را زیر آب نگهداری می کنند .

اگر به فسفر سفید زیر آب ، توسط لوله گاز اکسیژن برسانیم زیر آب شعله خواهیم داشت .

فلز پتاسیم با آب سرد تولید آتش می کند ، این فلز را زیر نفت نگهداری می کنند.

صداهای خیلی بلند می تواند حفره هایی در مواد خام به وجود آورند.