X
تبلیغات
رایتل
نتیجه شیمی ۳ خرداد ۹۱

 در قسمت نظرات ؛ انتقاد شده بود که چرا به نتیجه و نمرات شیمی ۳ اشاره نشده است ؛ امتحان شیمی ۳ جزء امتحانات نهایی است در نتیجه من در تصحیح و اعلام نتیجه آن نقشی نداشتم اما برای اینکه در مظان اتهام تبعیض قرار نگیرم به این مورد اشاره می شود.  

 دانش آموزان در این آزمون زیاد خوب عمل نکردند از مجموع دانش آموزان ۲ کلاس ریاضی و تجربی یک نفر نمره قبولی کسب نکرده است هرچند در امتحان پایانی نوبت دوم نمره  ۵ / ۷  گرفت اما نمرات مستمر و پایانی نوبت اول این دانش آموز کم بود و مجموع نمرات با احتساب ضرایب به حداقل ۷۵ / ۹۷ نرسید. 

 میانگین نمره پایانی نوبت دوم ( نمره روی ورقه نهایی) این درس برای دانش آموزان خوارزمی برابر ۲۹ / ۱۳ بود.