X
تبلیغات
رایتل
تغییر در جدول تناوبی

در جدول تناوبی کتاب شیمی سال دوم متوسطه چاپ سال 1391 تغییراتی ایجاد شده است که باعث ایجاد ابهام و سوال برای دانش آموزان سال های سوم و پیش دانشگاهی ( چهارم ) شده است قبل از بررسی این تغییرات به اطلاع داوطلبان کنکور سال 92 و 93 می رسانم که برای این دانش آموزان جدول قدیمی ( چاپ سال 89 و 90 ) ملاک خواهد بود .

 اما تغییرات اعمال شده :

 1- گالیم ، به دو عنصر مایع قبلی ( جیوه و برم ) اضافه شده است. توضیح : ( نقطه ذوب این عنصر عوض نشده است ) بلکه علت این است که در جدول های قبلی حالت عناصر در دمای استاندارد ( صفر سلسیوس یا 273 کلوین ) و در جدول جدید ، دردمای حدود 20 درجه سانتی گراد مقایسه شده اند.

2- La  و Ac   از گروه سوم ( عناصر واسطه دسته d  ) به پایین جدول ( عناصر دسته f ) منتقل شده است و در عوض Lu و  Lr از دسته f  به دسته d منتقل شده اند ، اکثر پرسش های دانش آموزان در مورد این تغییر است ، در مورد لانتانیدها و اکتنیدها در سال های گذشته هم سوالاتی برای دانش آموزان مطرح می شد مانند اینکه 1-  چرا خود این دو عنصر جزو دسته لانتانیدها و اکتنیدها نیستند ( در متن کتاب ذکر شده که لانتانیدها از عدد اتمی 58 تا 71 و اکتنیدها از 90 تا 103 هستند متاسفانه با این که در چاپ جدید ، جدول تغییر کرده است اما این عبارت هنوز در صفحه 38 کتاب موجود است و اصلاح آن فراموش شده است ، اعداد باید به صورت 57 تا 70 و 89 تا 102 تصحیح شود)؟  2- چرا La و Ac از روش آفبا پیروی نمی کنند ؟ 3- لانتانیدها و اکتنیدها از کجای جدول به پایین جدول منتقل شده اند؟ توضیح : اگر مطابق روش آفبا بررسی شود جدول جدید صحیح تر است و در این جدول لانتانیدها و اکتنیدها باید بین گروه 2 و 3 جدول قرار گیرند ( جدول به جای 18 گروه ، 32 گروه خواهد داشت ) اما اگر آرایش الکترونی La و Ac را ملاک قرار دهیم ( آرایش الکترونی La بصورت [Xe]5d1 6s2  نوشته  شود ) جدول قدیمی صحیح تر است و لانتانیدها و اکتنیدها باید بین گروه 3 و 4 جدول قرار بگیرند ( همان 32 گروه ) یا اینکه تمام لانتانیدها از عدد اتمی 57 تا 71 در یک خانه و تمام اکتنیدها از 89 تا 103 در یک خانه و همگی در گروه 3 جدول ( جدول 18 گروهی ) قرار بگیرند و گروه سوم جدول شامل 32 عنصر شود.