X
تبلیغات
رایتل
اصلاحیه شیمی ۲

با توجه به تغییرات کتاب شیمی ۲ ، اصلاحات زیر از طرف گروه شیمی دفتر تالیف و برنامه ریزی کتب درسی روی سایت این گروه قرار گرفته  که خدمتتان تقدیم می شود:

در صفحه 33: داده های جدول در دمای نزدیک به دمای اتاق است.

در صفحه 38 :لانتانیدها خانه های 57 - 70 و آکتنیدها خانه های 89-102 جدول را دربر می گیرند.