X
تبلیغات
رایتل
امتحان نهایی شیمی 3 خرداد 92

 چند سالی است که تاکید می شود سوالات آزمون ها باید مفهومی باشد و تعداد سوالاتی که جنبه حفظی دارد باید کاهش یابد ، امسال هم با تاکیدی که وزیر محترم آموزش و پرورش بر مفهومی بودن سوالات امتحان نهایی داشتند ، انتظار نمی رفت که این سوالات طرح شود ، بعنوان نمونه: 

 سوال 2 ، کاملا حفظی است - علت پایداری کلوییدها ، حرکت براونی ذرات و علت آن هم وجود بارهای همنام روی ذرات کلویید می باشد  

 عدد آخر سوالات محاسباتی باید حداقل با دو رقم اعشار محاسبه شود که تعداد زیادی از دانش آموزان در این قسمت نمره از دست داده اند  

 در مجموع فکر می کنم تعداد دانش آموزانی که موفق شوند نمره 20 را کسب نمایند خیلی کم باشد.