X
تبلیغات
رایتل
نتایج المپیاد 93 مرحله اول

نتایج المپیادها سال 93 مرحله اول اعلام شد

از شهرستان قشم در هیچ رشته ای دانش آموزی برای مرحله دوم انتخاب نشده بود

در رشته شیمی 4 نفر از استان هرمزگان انتخاب شدند ( همه پسر )

بیشترین تعداد افراد انتخابی در رشته شیمی مربوط به شهر تهران با 540 نفر و کمترین تعداد نفرات مربوط به استان های گلستان و یزد هر کدام 3 نفر می باشد.