X
تبلیغات
رایتل
روشن کردن شمع توسط آب

 آب و آتش ، متضاد هم هستند . در زندگی روزمره از آب برای خاموش کردن آتش استفاده می شود

 شعبده باز ادعا می کند که با آب ، آتش روشن خواهد کرد او برای اثبات ادعایش یک تفنگ آبی ( تفنگهای اسباب بازی مخصوص آب بازی ) بر می دارد ، به طرف فتیله شمع خاموشی که روی میز است نشانه می گیرد و ماشه را می فشارد. مقداری آب به فتیله شمع برخورد کرده ناگهان شمع روشن می شود . با توجه به اینکه آب به کار رفته آب معمولی می باشد ، باید از ماده ای در فتیله استفاده شده باشد.

 در بخش دوم کتاب شیمی سال دوم به این مطلب اشاره شده که فلزات قلیایی دارای فعالیت زیادی هستند و با آب ، گاز هیدروژن و قلیا تولید می کنند که این واکنش سریع و گرمازا است ، قبل از شروع برنامه ، شعبده باز تکه کوچکی فلز قلیایی پتاسیم را در میان الیاف فتیله شمع جاسازی نموده است که به محض برخورد قطرات آب به آن ، واکنش انجام شده و گرمای حاصل باعث شعله ور شدن فتیله شمع می شود.