کلاس شیمی نمونه دولتی خوارزمی

این وبلاگ به مطالب مطرح شده در کلاسهای درس شیمی دبیرستان نمونه دولتی خوارزمی درگهان می پردازد . احمد رحیمی هلری

نمونه سوال بخش ۴ شیمی پیش دانشگاهی

1-      هر یک از مفاهیم زیر را به طور مختصر توضیح دهید.

آ ) نیم سلول         ب) سلولهای گالوانی           پ) حلبی

2-      توضیح دهید چرا به بدنه فولادی کشتی های اقیانوس پیما قطعه های فلز روی ( Zn ) متصل می کنند؟

3-      شکل یک سلول گالوانی را رسم کنید که در آن واکنش زیر انجام شود:

Mg(s) + 2 Ag+(aq) à Mg2+(aq) + 2 Ag(s)

در ضمن بر روی شکل ، کاتد ، قطب منفی ، جهت جریان الکتریکی حاصل و جهت حرکت آنیونها در پل نمکی را مشخص کرده و E0 سلول را حساب کنید. ( E0Mg2+/Mg = -2/38  , E0Ag+/Ag = 0/8 )

4-      علت هر یک از موارد زیر را بنویسید:

آ ) وقتی خراش بر آهن سفید ( گالوانیزه ) وارد شود آهن موجود در آن زنگ نمی زند.

ب) از حلبی برای ساختن قوطی های کنسرو و مواد خوراکی استفاده می شود.

      5-   در پالایش الکتریکی مس ، جنس آند و کاتد و نوع الکترولیت را مشخص نموده و نیمه واکنش آندی آنرا بنویسید.

6-      یک سلول الکتروشیمیایی از الکترودهای روی و نقره در نمک های مولار آنها تشکیل شده است.

آ ) شکل کامل سلول را رسم کنید.

ب) نیم واکنشهای آنرا بنویسید.

پ) اگر پس از مدتی 02/0 مول از جرم یکی از الکترودها کاسته شود جرم الکترود دیگر چند گرم افزایش می یابد؟

( Zn = 65  ,  Ag = 108 )

7-      در یک سلول گالوانی و یک سلول الکترولیتی هر یک از موارد زیر را با هم مقایسه کنید.

آ ) سطح انرژی مواد اولیه و مواد حاصل

ب) نوع تبدیل انرژی

پ) الکترودی که در آن نیم واکنش کاهش انجام می شود.

ت) نوع بار الکتریکی الکترود آند

      8-  کدام گونه زیر اکسنده بهتری است؟چرا؟

           آ ) S4O62-            ب) S2O82-          پ)  SO42-  در محیط اسیدی

              E0 = -0/92      SO42- + H2O + 2e- à SO32- + 2OH-

                                  E0 = 0/0895  S4O62- + 2e- à 2S2O32-

                 SO42- + 4H+ + 2e- à H2SO3 + H2O       E0 = 0/2

          S2O82- + 2e- à 2SO42-                           E0 = 2/05   

9-      هر یک از موارد زیر را برای الکترود استاندارد هیدروژن  ( SHE ) مشخص کنید.

آ ) غلظت مولی  H+(aq) چقدر است؟

نیم واکنش انجام شده را بنویسید ( نیم واکنش کاهش ).

10-   با محاسبه ، مشخص کنید آیا واکنش زیر در شرایط استاندارد در جهت نشان داده شده انجام پذیر است؟

2Fe3+(aq) + 2I-(aq) à I2(s) + 2Fe2+(aq)

Fe3+ + 3e- à Fe     E0 = -0/036

I2 + 2e- à 2I-          E0 = 0/535

Fe3+ + e- à Fe2+     E0 = 0/770

11-  واکنشهای اندی و کاتدی مربوط به برقکافت محلول غلیظNaCl  را بنویسید و مشخص کنید در آند چه گازی تشکیل می شود؟ محیط اطراف کاتد چه خاصیتی پیدا می کند.

12- در مورد استخراج آلومینیم به پرسشهای زیرپاسخ دهید:

    آ ) سنگ معدن آلومینیم چیست؟(نام و فرمول شیمیایی)

   ب) کریولیت چیست و نقش آن در استخراج آلومینیم چه می باشد؟

         پ) جنس آند و کاتد در ظرف سلول الکترولیتی به کار رفته چیست؟

         ت) معادله واکنش کلی انجام شده در این سلول الکترولیتی را بنویسید.

13-  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

آ ) آلدهیدها و کتونها در ساختار خود دارای گروه ......... هستند.

     ب) کاتالیزگری که در اکسایش متانول وجود دارد ............. می باشد.

     پ) آلدهیدها ازاکسایش............. بدست می آیند.

14- نام و ساختار ایزومرهایی از بوتانول را بنویسید که در اثر اکسایش تولید آلدهید می کنند.

15-  کدام یک از عبارتهای زیر درست و کدام یک نادرست است ؟علت را بنویسید:

      آ ) سلولهای گالوانی نوع اول با تمام شدن واکنش دهنده های موجود در آنها غیر فعال می شوند.

     ب) در صنعت آلومینیم را از سنگ معدن آن بنام بوکسیت بدست می آورند.

     پ) پوشاندن یک جسم با یک لایه ی نازک از یک فلز با کمک یک سلول الکترولیتی آبکاری نامیده می شود.

تاریخ ارسال: یکشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1388 ساعت 08:11 ق.ظ | نویسنده: احمد رحیمی | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد