X
تبلیغات
رایتل
مدیریت بر زمان

برای موفقیت در هر کاری ، برنامه ریزی لازم است و بهترین زمان برای برنامه ریزی قبل از شروع کار است ، دانش آموزان در ابتدای سال تحصیلی برنامه ریزی می کنند.

استفاده از تجربه دیگران یکی از رموز موفقیت در کارها است ، مطلبی در این مورد از ماهنامه قشم ( شماره 107 ) در ادامه قرار داده شده است امیدوارم مفید باشد :

از بازرگانی موفق خواسته شد که برای گروهی از مدیران اجرایی چند شرکت بزرگ ، درباره " مدیریت بر زمان " سخنرانی کند . بازرگان به آرامی به حاضران نگاه کرد و سپس یک کتری بزرگ روی میز گذاشت . بعد 12 سنگ که اندازه هرکدام به اندازه یک توپ تنیس بود را انتخاب کرد ، و آنها را یکی یکی به داخل کتری انداخت تا وقتی که دیگر جایی برای انداختن یک سنگ دیگر به داخل کتری باقی نماند . سپس پرسید: " به نظر شما ، آیا کتری پر شده است؟ "

همه گفتند : " بله ! "

بار دیگر ، بازرگان در حالی که کیسه ای ریگ را روی سنگ های بزرگ به داخل کتری خالی می کرد ، پرسید: " مطمئن هستید؟ "

و ادامه داد: " آیا کتری پر است؟ "

یکی از مدیران گفت: " احتمالا نه ! "

بازرگان در حالی که این بار کیسه ای شن را روی ریگ ها و سنگ های بزرگ داخل کتری می ریخت ، گفت: " آفرین ! "

باز پرسید: " آیا کتری هنوز هم پر نیست؟ "

همه مدیران جواب دادند: " خیر ! "

بازرگان ، یک پارچ آب را به آرامی داخل کتری ریخت و گفت: " کاملا درست است. "

پس از انجام این کار ، او پرسش پایانی خود را مطرح کرد: " این تجربه ، چه واقعیتی را به ما نشان می دهد؟ "

یکی از مدیران ، با توجه به موضوع بحث که قرار بود مدیریت بر زمان باشد ، پاسخ داد: " این تجربه نشان می دهد که وقتی ما فکر می کنیم برنامه روزانه مان کاملا پر است ، هنوز می توانیم چند قرار ملاقات دیگر را در لابه لای آن جا بدهیم و کارهای بیشتری انجام دهیم. "

بازرگان گفت: " نه ! حقیقت این ماجرا چیز دیگری است و آن اینکه اگر ما سنگ های بزرگ را از ابتدا در کتری قرار نمی دادیم ، نمی توانستیم آن همه چیز را داخل کتری جا دهیم. "

سکوت عمیقی در اتاق حکم فرما شد . بازرگان ادامه داد: " حالا پرسش این است سنگ های بزرگ در زندگی کدام هستند؟ سلامتی؟ خانواده ؟ دوستان؟ شغل؟ یادگیری؟ انجام کاری که عاشقش هستید؟ پیدا کردن دلیل برای کارهایتان؟ استراحت؟ یا یک چیز متفاوت از همه اینها؟ "

همه در سکوت به بازرگان نگاه می کردند. او ادامه داد: " به خاطر داشته باشید که همیشه باید از خود بپرسید که سنگ های بزرگ زندگی من کدام ها هستند ؟ سپس ، به آنها اولویت بدهید. در غیر این صورت ، اگر به مسائل جزئی و کوچک - مثل ریگ ها و شن ها - اولویت دهید ، آنگاه به جای رسیدگی به مسائل خیلی مهم که همان سنگ های بزرگ هستند ، وقتتان را تلف کرده اید. "

بازرگان سپس با آرامی و سکوت ، اتاق را ترک کرد.